Hökön Marknad den 1 juli

Socialdemokraterna var på plats vid marknaden för samtal inför kommande val. Det var väldigt många som stannade till för att ställa frågor, men också framföra sina synpunkter om hur man skulle vilja ha det framöver.

Agneta Malm och Arne Gustavsson samtalar med en besökare

Från vänster: Therese Nyberg, Fredrick Nyberg, Agneta Malm och Mathias Petersson

 

Vad har (s) genomfört 2014-2018?

Socialdemokraterna har under mandatperioden 2014-2018 tagit Osby kommun framåt i dialog med medborgarna och i samarbete med andra partier. Under den gångna mandatperioden har vi lyckats, trots ett otydligt politiskt läge och utan egen majoritet att genomföra socialdemokratisk politik.

 • Sjuka och omoderna förskolelokaler har tagits ur bruk, verksamheten finns i tillfälliga friska lokaler och nya förskolor planeras
 • Antalet barn i grupperna på förskolorna är färre, snittet har sänkts från 20 till 17 barn
 • Möjlighet för barnsomsorg på obekväma arbetstider har tillskapats
 • Beslut har tagits om att det ska finnas F-9 skola i såväl Lönsboda som Osby tätort
 • Osby Lärcenter – Vuxenutbildningen och Yrkesskolan (gymnasiesärskolan) har flyttat in i nya funktionella lokaler
 • Efter flera år av diskussioner får Osby kommun äntligen ett renoverat, modernt kommunhus med trivsamma lokaler och bra arbetsmiljö
 • Meröppet bibliotek har startat på huvudbiblioteket i Osby vilket ökar bibliotekets tillgänglighet för kommuninvånarna
 • Det finns tomter och mark för bostadsbyggande och verksamhet
 • Det nybyggda industrispåret skapar förutsättningar för företag att etablera och expandera
 • Vård- och omsorgspersonalen har fått rätt till heltid
 • Genom att medverka i Vård- och omsorgscollege (eftergymnasial vård- och omsorgsutbildning) säkerställer vi framtida tillgången på personal inom vård och omsorg
 • Nya lägenheter har tillkommit i Osby tätort och i Lönsboda
 • Tack vare aktiva och starka fiberföreningar och med stöd från kommunen kan fiberutbyggnad genomföras i hela Osby kommun