Alliansen, se till att ta ansvar för politiken

Insändare i Norra Skåne 2019-01-16:

Vi kräver att Alliansen i Osby har en gemensam politik!

Kort efter höstens val gick Niklas Larsson (C) ut och talade om att Alliansen under hans ledning ville ta över styret av i Osby kommun.
Utifrån våra erfarenheter av svårigheterna att styra i minoritet hade redan bjudit in Centern för att diskutera ett blocköverskridande majoritetsstyre, men fått kalla handen ifrån Centern.

Under tidigare perioder av borgerliga samarbeten som styrt kommunen har ofta de enskilda borgerliga partierna fört olika politik i skiftande frågor, det har vid flera tillfällen även skett i så pass viktiga frågor som storleken på den kommunala skatten.
Därför vill vi ledande Socialdemokrater i Osby kommun nu tydligt påtala att vi inte kommer finna oss i detta under denna mandatperioden.

Osby kommun står inför stora utmaningar och det mesta pekar på att vi måste göra anpassningar i de kommunala verksamheterna.
Detta innebär såklart tuffa politiska beslut som inte blir roliga för någon. Det är därför helt orimligt att Alliansen fortsätter att styra och samtidigt är oeniga när det är dags att ta beslut.
Moderaternas mantra är att alla partier måste släppa saker de alltid värnat om i syfte att nå lägre kostnader.
Eftersom ingen har majoritet ställs detta krav även på oppositionen. Det blir då än mer orimligt att de partier som påtagit sig ansvaret att styra själva är oeniga.

Redan vid första nämndssammanträdet i nya nämnden för Barn och Utbildning var det oenighet inom Alliansen och man röstade olika i kring om kommunen ska fortsätta skjutsa ut elever ifrån Parkskolan till Visseltofta eller istället förlägga delar av Parskolans undervisning för högstadieeleverna på Naturbruksskolan.
Vi vill tydligt deklarera att vi kommer lägga ner våra röster om den minoritetsstyrande Alliansen inte kan enas i sin politik. Att påta sig ansvaret att styra en kommun tillsammans, innebär att föra gemensam politik.

Klarar inte Alliansen detta bör de fråga sig på vilka grunder de styr.

Vice ordförandegruppen i Osby kommun
Marika Bjerstedt Hansen (s), Kommunstyrelsen
Daniel Landin (s), Barn och utbildning
Agneta Malm (s), Hälsa och välfärd
Kurth Stenberg (s), Miljö och bygg
Ingmar Berntsson (s), Kommunfullmäktige