Möte kring ny förskola och skola i Killeberg

Ett 40-tal personer kom den 29 april till Hemgården i Killeberg för att delge sina synpunkter kring nybyggnation av förskola och skola i Killeberg.
Knud Nielsen, ordförande i arrangerande Loshults (s)-förening, hälsade välkommen. Ingemar Berntsson var mötesordförande under kvällen och Knud sekreterare.

Foto: Lars Andreasson

Daniel Landin, vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, berättade inledningsvis, att pga utdömda förskolor i kommunen, har nybyggnationen i Killeberg försenats.
I Osby kommuns investeringsbudget finns dock byggnationen med. Projektering inleds under 2020 och byggnationen klar 2023.

Foto: Lars Andreasson

Under 90 minuter diskuterades sedan olika förslag kring placering och ärendegång. Sammanfattningsvis kan sägas att mötet önskar:
 – Placering av ny förskola och skola bör vara i anslutning till idrottsplatsen.
– Ändring i detaljplanen krävs och tar cirka 1 år.
– Det finns starka önskemål om att nybyggnationen ska inkludera en sporthall.
– Skolan ska i så stor utsträckning som möjligt vara utrustad med specialsalar för att minimera bussning av elever till andra skolor
– Trafiksäkerheten kring området ska vara högt prioriterad.
– Ortsborna önskar fortlöpande information i ärendet.

Daniel Landin tackade för alla intressanta inlägg och idéer och lovade ta med dem i (s) fortsatta arbete. Han var också tydlig med att (s) inte är i majoritet i kommunen och kan således inte på egen hand styra processen.

Kvällens ordförande Ingemar Berntsson sammanfattade kvällen, tackade alla och avslutade därefter mötet.

Möte (29/4) om ny skola i Killeberg

Osby kommun planerar bygga en ny skola i Killeberg.
Socialdemokraterna bjuder in till ett öppet möte för diskussioner kring: 
– Var ska den placeras?
– Hur ska den organiseras på bästa sätt?
– Vad är bäst för skolbarn, föräldrar och Osby kommun?
– Med mera
Kom och delge dina tankar. Dina synpunkter är viktiga.
Välkommen till Hemgården i Killeberg måndagen den 29/4 kl 1830-2100.
OBS! Alla är välkomna.
Ingen föranmälan

Byggnation av lägenheter och LSS-boende skjuts på framtiden

Pressmeddelande 2019-04-11 

Osbybostäders styrelse har sedan mitten av 2017 planerat för en nybyggnation på fastigheten Gjutaren i Osby. Enligt planen skulle 42 tillgängliga lägenheter och ett LSS boende om 7 lägenheter byggas med möjlig inflyttning våren 2021. Skanska är upphandlad partner genom en upphandling som genomfördes 2017.

Vid Osbybostäders styrelsemöte 11 april presenterades det sista underlaget med bygghandlingar och riktpris från Skanska för beslut om att sätta spaden i jorden. Men bygget skjuts på framtiden. Majoriteten i styrelsen, Moderaternas, Sverigedemokraternas och Centerpartiets representanter väljer att hoppa av samarbetet med Skanska, bryta avtalet och gå ut på en ny upphandling. Det är ett mycket riskfyllt beslut menar socialdemokraternas representanter som röstade för fortsatt samarbete med Skanska och omedelbar byggstart. Det finns behov av centrumnära och tillgängliga lägenheter och nu flyttas färdigställandet av byggnationen minst 7 till 8 månader framåt i tiden. Byggnationen kan fördyras och risken finns också att det överhuvudtaget inte kommer in några anbud. Skanska kommer inte att lägga något nytt anbud då de genom beslutet upplever brist på förtroende från Osbybostäders sida.

En försening för det planerade LSS-boendet får stora konsekvenser för enskilda personer och för Osby kommuns skattebetalare. Ett LSS-boende eller en bostad med särskild service för vuxna är en bostad som är anpassad för personer med fysiska eller psykiska funktionsvariationer. Idag finns det personer i Osby som är beviljade ett LSS- boende och står på kö och väntar på sin lägenhet. Att inte erbjuda bostad inom rimlig tid kan innebära att inspektionen för vård och omsorg ger kommunen en straffavgift på upp till en miljon kronor per person. Alternativet är att Osby kommun köper boende utanför kommunen till en kostnad upp till 2 miljoner kronor per plats och år om det överhuvudtaget går att få tag på en plats.

– Det är ytterst allvarligt och oetiskt att personer med funktionsvariationer och som tillhör de kanske mest utsatta och svaga i samhället inte kan få sina behov av bostad tillgodosedda inom rimlig tid och i närheten av sina anhöriga och vänner. Det är faktiskt en rättighet som är reglerad i lag, säger Johnny Ahlqvist, socialdemokratisk ordförande i Osbybostäder.

Frågor besvaras av
Johnny Ahlqvist
socialdemokratisk ordförande i Osbybostäder  
mobil 070-531 66 58

 

Arbetarekommunens årsmöte den 12 mars

EU-valet i fokus på Socialdemokraternas årsmöte.

Även 2019 blåser det valvindar och vid Socialdemokraterna i Osby kommuns årsmöte var Europaparlamentvalet i fokus. Heléne Fritzon, Socialdemokraternas toppnamn inför EU-valet, var på plats och peppade mötesdeltagarna inför valet 26 maj. Tommy Augustsson, arbetarekommunens ordförande, hälsade alla välkomna till mötet som inleddes med en offentlig och öppen information om EU-valet. Tommy noterade glädjande att över 50 personer fanns på plats innan han lämnade över ordet till Heléne Fritzon.

Heléne Fritzon

– Jag är otroligt stolt och glad över att vara första namn på Socialdemokraternas valsedel till EU-parlamentet, säger Heléne.
Heléne Fritzon, tidigare migrationsminister i Stefan Lövens regering, med lång erfarenhet från kommunalpolitiken i Kristianstads kommun och socialdemokratisk partiverksamhet, går nu vidare till nya uppgifter.
-Efter valet tackade jag ja till att kandidera till EU-parlamentet. Jag känner att jag har fått uträttat ett viktigt och ansvarsfullt arbete i regeringen som jag nu kan använda mig av i Bryssel. Mina erfarenheter från den lokala och nationella nivån och att jag är kvinna ska kunna göra skillnad i EU-parlamentet, säger Heléne.
Hon berättar att EU-valet är viktigare än någonsin. Nationalism som sprider sig i Europa hotar det gemensamma samarbetet. Europa behöver Sverige och Sverige behöver Europa. I EU-parlamentet kommer Socialdemokraterna bland annat att driva klimatfrågan och bra villkor på arbetsmarknaden. Heléne säger att den europeiska tillväxten måste klara sig i den globala konkurrensen. Därför måste människor få röra sig fritt och arbeta eller studera var man vill i Europa.
-Men när man arbetar i ett annat EU-land än sitt eget ska man garanteras samma villkor som andra som arbetar i landet. Alla jobb ska ha schyssta löner och villkor. Oseriösa företag ska inte få utnyttja människor. Det är klassisk socialdemokratisk politik, menar Heléne.
Heléne avslutar med att poängtera vikten av att rösta i EU-valet och uppmanar alla att samtala om EU-valet med vänner och bekanta och betydelsen av att rösta. Det är viktigt med tanke på de högerextremistiska och nationalistiska krafter som sprids över Europa.

Mötet avslutades med årsmötesförhandlingar och mötesordförande Johnny Ahlqvist tog partivännerna genom kvällens dagordning.

Kontaktpersoner :
Tommy Augustsson, arbetarekommunens ordförande 070-572 15 51
Agneta Malm, referent 070-271 86 95