Information inför EP-valet

Välkommen att träffa representanter för Osby Arbetarekommun för att samtala inför valet till Europaparlamentet.
Ställ frågor, delge synpunkter och diskutera politik i allmänhet och (s) inställning i synnerhet.
Vi finns:
– Fredag 17 maj kl 15-18, mitt emot Apoteket i Osby
– Fredag 24 maj kl 09-14, Osby Marknad
Välkommen!

Val till Europaparlamentet den 26 maj

Öppet möte om landsbygdsstategi

38 personer träffades måndagen den 6 maj i Visseltofta Hembygdsgård för att i ett öppet möte diskutera framtida landsbygdsstrategier.
Osby arbetarekommuns ordförande Tommy Augustsson inledde med att hälsa alla välkomna.
Därefter lämnades ordet till Kettil Svensson, planarkitekt vid Osby kommun.

Kettil Svensson

Kettil presenterade Förslag till Osby kommuns landsbygdsstrategi. Han betonade att materialet i nuläget är långt ifrån klart, utan är utsänt på remiss. Remisstiden är fram till den 18 juni, men det blir med all sannolikhet fler remissrundor.
Kettil redogjorde bl a för vad som betecknas som landsbygd. I Osby kommun är Osby (tätort), Lönsboda och Killeberg tätorter. Övriga delar av kommunens är landsbygd.
Du som vill ta del av hela materialet, hittar det på www.osby.se  

Visseltofta Hembygdsgård 2019-05-06

Efter redovisningen bjöd (s) på fika. Under fikastunden var det livliga diskussioner och deltagarna delgav sina synpunkter vid den avslutande timmen.

Sammanfattningsvis kan sägas att mötets åsikt är att viktiga faktorer för en levande landsbygd bl a är:
– Skapa förutsättning för nybyggnation, inkl VA
– Fortsatt fiberutbyggnad
– Skapa fler cykelvägar
– God kollektivtrafik
– Mm

Marika Bjerstedt Hansen

Marika Bjerstedt Hansen betonade vikten av att vi alla fortsätter bidra med kloka tankar och idéer och meddelar kommunen dessa.

Tommy Augustsson avslutade med att tacka Visseltofta (s)-förening för ett bra arrangemang, samt alla som under kvällen bidragit till ett konstruktivt och givande möte.

Text och bilder: Lars Andreasson


Möte kring ny förskola och skola i Killeberg

Ett 40-tal personer kom den 29 april till Hemgården i Killeberg för att delge sina synpunkter kring nybyggnation av förskola och skola i Killeberg.
Knud Nielsen, ordförande i arrangerande Loshults (s)-förening, hälsade välkommen. Ingemar Berntsson var mötesordförande under kvällen och Knud sekreterare.

Foto: Lars Andreasson

Daniel Landin, vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, berättade inledningsvis, att pga utdömda förskolor i kommunen, har nybyggnationen i Killeberg försenats.
I Osby kommuns investeringsbudget finns dock byggnationen med. Projektering inleds under 2020 och byggnationen klar 2023.

Foto: Lars Andreasson

Under 90 minuter diskuterades sedan olika förslag kring placering och ärendegång. Sammanfattningsvis kan sägas att mötet önskar:
 – Placering av ny förskola och skola bör vara i anslutning till idrottsplatsen.
– Ändring i detaljplanen krävs och tar cirka 1 år.
– Det finns starka önskemål om att nybyggnationen ska inkludera en sporthall.
– Skolan ska i så stor utsträckning som möjligt vara utrustad med specialsalar för att minimera bussning av elever till andra skolor
– Trafiksäkerheten kring området ska vara högt prioriterad.
– Ortsborna önskar fortlöpande information i ärendet.

Daniel Landin tackade för alla intressanta inlägg och idéer och lovade ta med dem i (s) fortsatta arbete. Han var också tydlig med att (s) inte är i majoritet i kommunen och kan således inte på egen hand styra processen.

Kvällens ordförande Ingemar Berntsson sammanfattade kvällen, tackade alla och avslutade därefter mötet.

Möte (29/4) om ny skola i Killeberg

Osby kommun planerar bygga en ny skola i Killeberg.
Socialdemokraterna bjuder in till ett öppet möte för diskussioner kring: 
– Var ska den placeras?
– Hur ska den organiseras på bästa sätt?
– Vad är bäst för skolbarn, föräldrar och Osby kommun?
– Med mera
Kom och delge dina tankar. Dina synpunkter är viktiga.
Välkommen till Hemgården i Killeberg måndagen den 29/4 kl 1830-2100.
OBS! Alla är välkomna.
Ingen föranmälan