Vad har (s) genomfört 2014-2018?

Socialdemokraterna har under mandatperioden 2014-2018 tagit Osby kommun framåt i dialog med medborgarna och i samarbete med andra partier. Under den gångna mandatperioden har vi lyckats, trots ett otydligt politiskt läge och utan egen majoritet att genomföra socialdemokratisk politik.

 • Sjuka och omoderna förskolelokaler har tagits ur bruk, verksamheten finns i tillfälliga friska lokaler och nya förskolor planeras
 • Antalet barn i grupperna på förskolorna är färre, snittet har sänkts från 20 till 17 barn
 • Möjlighet för barnsomsorg på obekväma arbetstider har tillskapats
 • Beslut har tagits om att det ska finnas F-9 skola i såväl Lönsboda som Osby tätort
 • Osby Lärcenter – Vuxenutbildningen och Yrkesskolan (gymnasiesärskolan) har flyttat in i nya funktionella lokaler
 • Efter flera år av diskussioner får Osby kommun äntligen ett renoverat, modernt kommunhus med trivsamma lokaler och bra arbetsmiljö
 • Meröppet bibliotek har startat på huvudbiblioteket i Osby vilket ökar bibliotekets tillgänglighet för kommuninvånarna
 • Det finns tomter och mark för bostadsbyggande och verksamhet
 • Det nybyggda industrispåret skapar förutsättningar för företag att etablera och expandera
 • Vård- och omsorgspersonalen har fått rätt till heltid
 • Genom att medverka i Vård- och omsorgscollege (eftergymnasial vård- och omsorgsutbildning) säkerställer vi framtida tillgången på personal inom vård och omsorg
 • Nya lägenheter har tillkommit i Osby tätort och i Lönsboda
 • Tack vare aktiva och starka fiberföreningar och med stöd från kommunen kan fiberutbyggnad genomföras i hela Osby kommun

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.