Fonus i fokus då Socialdemokraterna i Osby kommun höll sitt årsmöte

Evert Storm från Fonus i Hässleholm var inbjuden gäst då Socialdemokraterna höll sitt årsmöte den 12 mars med 25 medlemmar närvarande
-Vi vet av erfarenhet att det betyder oerhört mycket för de anhöriga när det finns det Vita Arkivet, säger Evert Storm och fortsätter:
– Det kan kännas konstigt att tänka på sin egen död och begravning. Men det är bra att ägna en stund åt just detta. Dels av omtanke för att inte lämna anhöriga med svåra och obesvarade frågor, dels för att det kan finnas saker som faktiskt är viktiga för dig att kunna påverka. Många förknippar Fonus med begravningar men Fonus är en del i Fonuskoncernen som också erbjuder juristtjänster genom Familjens jurist. Det gemensamma målet för hela koncernen är att göra människors vardag trygg och vara ett stöd i beslut som rör livets stora frågor.
Fonuskoncernen ägs och styrs av ett stort antal medlemsorganisationer. Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti är en av medlemsorganisationerna. Ägareorganisationerna och dess medlemmar har rätt generösa förmåner hos Fonus och Familjens Jurist. Det går att läsa mer om detta på Fonus hemsida.

Mötet fortsatte med årsmötesförhandlingar. Till mötesordförande valdes Maria Reimer som tog partivännerna genom kvällens dagordning.
Tommy Augustsson omvaldes till ordförande i Osby arbetarekommun. Under kvällen förrättades också val till några kommunala uppdrag som på grund av avhopp behöver tillsättas. I anledning av att Marika Bjerstedt Hansen lämnar sitt uppdrag som vice ordförande i kommunstyrelsen och oppositionsråd utlystes vid årsmötet tid för nomineringar till 10 maj.

Årsmötet beslutade också att göra verksamheten mer öppen och demokratisk för medlemmarna genom en stadgeändring för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen. Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges möten förbereds alltid i ett förmöte där de socialdemokratiska förtroendevalda träffas för att förbereda ärendena till mötena. Genom stadgeändringen bjuds alla medlemmar in till förmötena.

Ordförande Tommy Augustsson avslutade årsmötet och poängterade vikten av att fokusera på utveckling av partiarbete och utåtriktade aktiviteter. Det är nu grunden ska läggas för framgångar i de kommande valen.

Kontaktuppgifter:
Tommy Augustsson ordförande i Osby arbetarekommun mobil 070-572 15 51
Agneta Malm referent mobil 070-271 86 95

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.