Byggnation av lägenheter och LSS-boende skjuts på framtiden

Pressmeddelande 2019-04-11 

Osbybostäders styrelse har sedan mitten av 2017 planerat för en nybyggnation på fastigheten Gjutaren i Osby. Enligt planen skulle 42 tillgängliga lägenheter och ett LSS boende om 7 lägenheter byggas med möjlig inflyttning våren 2021. Skanska är upphandlad partner genom en upphandling som genomfördes 2017.

Vid Osbybostäders styrelsemöte 11 april presenterades det sista underlaget med bygghandlingar och riktpris från Skanska för beslut om att sätta spaden i jorden. Men bygget skjuts på framtiden. Majoriteten i styrelsen, Moderaternas, Sverigedemokraternas och Centerpartiets representanter väljer att hoppa av samarbetet med Skanska, bryta avtalet och gå ut på en ny upphandling. Det är ett mycket riskfyllt beslut menar socialdemokraternas representanter som röstade för fortsatt samarbete med Skanska och omedelbar byggstart. Det finns behov av centrumnära och tillgängliga lägenheter och nu flyttas färdigställandet av byggnationen minst 7 till 8 månader framåt i tiden. Byggnationen kan fördyras och risken finns också att det överhuvudtaget inte kommer in några anbud. Skanska kommer inte att lägga något nytt anbud då de genom beslutet upplever brist på förtroende från Osbybostäders sida.

En försening för det planerade LSS-boendet får stora konsekvenser för enskilda personer och för Osby kommuns skattebetalare. Ett LSS-boende eller en bostad med särskild service för vuxna är en bostad som är anpassad för personer med fysiska eller psykiska funktionsvariationer. Idag finns det personer i Osby som är beviljade ett LSS- boende och står på kö och väntar på sin lägenhet. Att inte erbjuda bostad inom rimlig tid kan innebära att inspektionen för vård och omsorg ger kommunen en straffavgift på upp till en miljon kronor per person. Alternativet är att Osby kommun köper boende utanför kommunen till en kostnad upp till 2 miljoner kronor per plats och år om det överhuvudtaget går att få tag på en plats.

– Det är ytterst allvarligt och oetiskt att personer med funktionsvariationer och som tillhör de kanske mest utsatta och svaga i samhället inte kan få sina behov av bostad tillgodosedda inom rimlig tid och i närheten av sina anhöriga och vänner. Det är faktiskt en rättighet som är reglerad i lag, säger Johnny Ahlqvist, socialdemokratisk ordförande i Osbybostäder.

Frågor besvaras av
Johnny Ahlqvist
socialdemokratisk ordförande i Osbybostäder  
mobil 070-531 66 58

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.