Möte kring ny förskola och skola i Killeberg

Ett 40-tal personer kom den 29 april till Hemgården i Killeberg för att delge sina synpunkter kring nybyggnation av förskola och skola i Killeberg.
Knud Nielsen, ordförande i arrangerande Loshults (s)-förening, hälsade välkommen. Ingemar Berntsson var mötesordförande under kvällen och Knud sekreterare.

Foto: Lars Andreasson

Daniel Landin, vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, berättade inledningsvis, att pga utdömda förskolor i kommunen, har nybyggnationen i Killeberg försenats.
I Osby kommuns investeringsbudget finns dock byggnationen med. Projektering inleds under 2020 och byggnationen klar 2023.

Foto: Lars Andreasson

Under 90 minuter diskuterades sedan olika förslag kring placering och ärendegång. Sammanfattningsvis kan sägas att mötet önskar:
 – Placering av ny förskola och skola bör vara i anslutning till idrottsplatsen.
– Ändring i detaljplanen krävs och tar cirka 1 år.
– Det finns starka önskemål om att nybyggnationen ska inkludera en sporthall.
– Skolan ska i så stor utsträckning som möjligt vara utrustad med specialsalar för att minimera bussning av elever till andra skolor
– Trafiksäkerheten kring området ska vara högt prioriterad.
– Ortsborna önskar fortlöpande information i ärendet.

Daniel Landin tackade för alla intressanta inlägg och idéer och lovade ta med dem i (s) fortsatta arbete. Han var också tydlig med att (s) inte är i majoritet i kommunen och kan således inte på egen hand styra processen.

Kvällens ordförande Ingemar Berntsson sammanfattade kvällen, tackade alla och avslutade därefter mötet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.