Öppet möte om landsbygdsstategi

38 personer träffades måndagen den 6 maj i Visseltofta Hembygdsgård för att i ett öppet möte diskutera framtida landsbygdsstrategier.
Osby arbetarekommuns ordförande Tommy Augustsson inledde med att hälsa alla välkomna.
Därefter lämnades ordet till Kettil Svensson, planarkitekt vid Osby kommun.

Kettil Svensson

Kettil presenterade Förslag till Osby kommuns landsbygdsstrategi. Han betonade att materialet i nuläget är långt ifrån klart, utan är utsänt på remiss. Remisstiden är fram till den 18 juni, men det blir med all sannolikhet fler remissrundor.
Kettil redogjorde bl a för vad som betecknas som landsbygd. I Osby kommun är Osby (tätort), Lönsboda och Killeberg tätorter. Övriga delar av kommunens är landsbygd.
Du som vill ta del av hela materialet, hittar det på www.osby.se  

Visseltofta Hembygdsgård 2019-05-06

Efter redovisningen bjöd (s) på fika. Under fikastunden var det livliga diskussioner och deltagarna delgav sina synpunkter vid den avslutande timmen.

Sammanfattningsvis kan sägas att mötets åsikt är att viktiga faktorer för en levande landsbygd bl a är:
– Skapa förutsättning för nybyggnation, inkl VA
– Fortsatt fiberutbyggnad
– Skapa fler cykelvägar
– God kollektivtrafik
– Mm

Marika Bjerstedt Hansen

Marika Bjerstedt Hansen betonade vikten av att vi alla fortsätter bidra med kloka tankar och idéer och meddelar kommunen dessa.

Tommy Augustsson avslutade med att tacka Visseltofta (s)-förening för ett bra arrangemang, samt alla som under kvällen bidragit till ett konstruktivt och givande möte.

Text och bilder: Lars Andreasson


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.